LPES025 Instruction in Fitness and Health Training (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Kestävyyden ja voiman perustestausmenetelmät.
Testitulosten tulkinta ja motivoiva palaute
Testauksen kontraindikaattorit sekä liikunta ja sairaudet-tematiikan perusteet liikuntalääketieteessä
Harjoitteluohjelman laadinta ja ohjelman toteuttaminen
Liikuntateknologiaan tutustuminen

Suoritustavat

Luennot 8 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia
Itsenäinen työskentely

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäisen valmennusjakson toteuttaminen ja siitä kirjallinen raportointi, luentojen ja kirjallisuuden tentti.

Arviointiperusteet

Tentti 40%, valmennusjakso ja -raportti 40%, vuorovaikutteisuus harjoituksissa 30%.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa ihmisen fyysisen kunnon ja toimintakyvyn testausmenetelmiä
- osaa soveltaa ja motivoida fyysisen harjoittelun perusteita erilaisille liikkujille
- osaa laatia ja ohjata harjoitteluohjelmia
- ymmärtää kuntotestaukseen ja fyysisen aktiivisuuden arviointiin käytettäviä mittareita

Additional information

Ajoitus: 4. vuosi syyslukukausi

Literature

  • Fogelholm M., Vuori I. ja Vasankari T. (toim.) 2014. Terveysliikunta. 2.-3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim (250 s.).; ISBN: 9789516563636

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching