LPEA1009 Measurement of physical functioning capacity (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Suomalainen kuntotestausjärjestelmä ja laadukkaan kuntotestauksen periaatteet
Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen
Mittaamisen ja testaamisen vasta-aiheet ja riskit
Palaute ja neuvonta toimintakyvyn kehittämisessä
Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move!

Suoritustavat

Luentoja 10 tuntia
Harjoituksia 14 tuntia
Itsenäinen työskentely

Harjoitusten suorittaminen ja raportointi. Luentojen, luennoilla jaettavan materiaalin ja kirjallisuuden tenttiminen samassa tentissä.

Arviointiperusteet

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen 50%
Kirjallinen tehtävä 50%

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää fyysisen toiminta- ja suorituskyvyn mittaamisen fysiologiset ja biomekaaniset taustatekijät
- osaa toteuttaa fyysisen toimintakyvyn mittauksia
- tunnistaa mittaamiseen liittyviä virhelähteitä
- osaa tulkita mittaustuloksia
- osaa antaa mittauspalautteen ja osaa hyödyntää mittaustietoa toimintakyvyn edistämisessä

Additional information

Ajoitus: 3. vuosi syyslukukausi

Description of prerequisites

LBIP011 Kuormitusfysiologian perusteet

Literature

  • Keskinen, K., Häkkinen, K. & Kallinen, M. 2017. Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellinen seura, (sivumäärä tarkennetaan erikseen)
  • http://edu.fi/move
  • Move –testistö: http://edu.fi/move
  • Luennoilla jaettava materiaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching