LBIY0350 Statistics course in Sport Technology (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

SISÄLTÖ

Ohjelman rakenne. Aineistotaulukon muodostaminen ja muokkaaminen. Havaintoyksikköjen ryhmittely, osajoukon poimiminen. Havaintoaineistojen yhdistely. Yleisimpien tilastollisten menetelmien sisältämiä tunnuslukuja ja analyysejä. Kuvioiden ja taulukoiden muokkaaminen. Yhteydet muihin sovelluksiin ja tulosten tulkinta.

SUORITUSTAVAT

Kontaktiopetus 24 tuntia + itsenäistä työtä.

ARVIOINTIPERUSTEET

Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Liikuntateknologian tilastotieteenkurssilla opit, miten toteutat tilastollisia analyysejä SPSS-ohjelmalla. Kurssin tarkoituksena on olla käytännön apuna tutkimuksen tekemisessä, opiskelussa ja työelämässä. Kurssin tavoitteena on tutustua SPSS-ohjelmaan ja tarjota ohjelman käyttöön tarvittavat perustiedot.
Tutustut harjoitustehtävien avulla SPSS-ohjelman käyttöön ja teet tämän jälkeen tehtäviin liittyvän käytännön testin omalla aineistolla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching