KYVP1105 Sign language legislation and rights (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tutustutaan viittomakielten lainsäädännölliseen asemaan Suomessa ja muualla maailmalla. Pohditaan järjestötyön merkitystä viittomakielten lainsäädännön ja viittomakielisten oikeuksien näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan kuurojen ja viittomakielisten ihmisoikeuksiin (esim. YK:n vammaisten ihmissopimuksen kautta) sekä vähemmistökieliin liittyviin käsitteisiin.

Arviointiperusteet: Kontaktiopetuksena suoritettavan opintojakson arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisen työskentelyn arvioinnin perusteena on kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa kuvata viittomakielisten yhteiskunnallista asemaa Suomessa sekä osittain muualla maailmassa, esim. Pohjoismaissa

• tietää viittomakielten ja viittomakielisten historiallisesti tärkeimmät muutokset lainsäädännön näkökulmasta Suomessa

• ymmärtää ja tietää viittomakielisten oikeudellisen aseman

• tietää vähemmistötutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja näkökulmat

• tietää YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen sekä sen viittomakieliä ja kuuroja koskevat artiklat

• ymmärtää viittomakielityön merkityksen kohti kielellistä ja kulttuurista tasa-arvoa

• ymmärtää viittomakielten uhanalaisuusasteen vaikutuksen kuurojenyhteisöihin ja niiden asemaan sekä tällaisten kielten tutkimuksessa esiin nousevat eettiset seikat.

• ymmärtää viittomakielityön, lainsäädännön ja oikeuksien merkityksen (kieli)asiantuntijuuden rakentumisessa.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish, Sign language
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Language:
Finnish, Sign language
No published teaching