KYVP1101 Deaf communities and their history (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla perehdytään kuurojen historiaan ja tärkeimpiin käänteisiin Suomessa ja kansainvälisesti, sekä pohditaan historian vaikutusta nykypäivään (esim. kuurojen koulutus). Lisäksi opintojaksolla tutustutaan merkittäviin henkilöihin, jotka ovat vaikuttaneet kuurojen yhteisöihin Suomessa ja maailmalla.

Arviointiperusteet: Kontaktiopetuksena suoritettavan opintojakson arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisen työskentelyn arvioinnin perusteena on kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tietää kuurojen historian merkittävimpiä käänteitä ja näiden seurauksia sekä vaikutuksia nykypäivään Suomessa ja maailmalla

• ymmärtää järjestötoiminnan synnyn ja sen toiminnan merkityksen kuurojen yhteisölle ja kuuroille

• tietää kuurojen yhteisölle merkittäviä henkilöitä Suomessa ja kansainvälisesti

• ymmärtää ja tietää kuurojen koulutuksen merkittävimmät tapahtumat ja muutokset Suomessa ja maailmalla

• osaa etsiä ja analysoida kuurojen historiaan liittyviä aineistoja, kuten videomateriaalit, kirjallisuus tai muut dokumentit

• ymmärtää kuurojen historian koskevan tiedon merkityksen alan asiantuntijuuden rakentumisessa

• ymmärtää kuurojen historiaan liittyviä eettisiä asioita ja osaa tarkastella historian tapahtumia kontekstissaan.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish, Sign language

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Language:
Finnish, Sign language
No published teaching