KYVP1012 Deaf Studies II (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tarkastellaan Deaf Studies -alan uusimpia tutkimuksia (toinen ja kolmas aalto). Tutustutaan uusien tutkimusten pohjalta syntyneisiin keskeisiin käsitteisiin (esim. Deaf Space, liikkuvuus, intersektioaalisuus…). Opiskelija saa valmiudet tarkastella näiden käsitteiden avulla omassa elämässään, viittomakielisessä ympäristössään ja kuurojen yhteisössä tapahtuvia ilmiöitä.

Arviointiperusteet: Kontaktiopetuksena suoritettavan opintojakson arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisen työskentelyn arvioinnin perusteena on kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· ymmärtää Deaf Studies tutkimusalan kehittymisen ja sen syyt (ensimmäisestä aallosta toiseen ja kolmanteen aaltoon)

· tietää Deaf Studies tutkimusalan uusimmat tutkimukset ja keskeisimmät uudet käsitteet

· osaa tarkastella omaa kielenkäyttöä ja suhdetta kieliin jokapäiväisessä elämässä

· osaa tarkastella ja kuvailla kuurojen yhteisössä tapahtuvia ilmiöitä Deaf Studies -alan uuden tutkimuskäsitteistön avulla sekä erilaisten aineistojen (esim. korpus) kautta

· ymmärtää tutkimuksien pohjalta kuurojen elämän monimuotoisuutta

· ymmärtää Deaf Studies -tieteenalan tutkimuksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä alan uusimman tutkimuksen näkökulmasta

· ymmärtää Deaf Studies -alaan koskevan tiedon merkityksen alan asiantuntijuuden rakentumisessa.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish, Sign language
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Language:
Finnish, Sign language
No published teaching