KYVP1011 Deaf Studies I (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla keskitytään Deaf Studies -alan ensimmäisiin tutkimuksiin (ensimmäinen aalto), joissa on pyritty määrittelemään keskeisimpiä käsitteitä kuten kuurojen kulttuuria, kuurojen yhteisöä ja identiteettiä. Ensimmäisen aallon kirjallisuutta ja tutkimuksia tarkastellaan kriittisesti suhteutettuna tähän päivään.

Arviointiperusteet: Kontaktiopetuksena suoritettavan opintojakson arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisen työskentelyn arvioinnin perusteena on kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät. Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää ja osaa suhteuttaa Deaf Studies -alan varhaisten tutkimuksien merkitystä ja vaikutusta nykypäivään

• ymmärtää, miksi kuuroihin ja kuurouteen liittyviä käsitteitä on käsiteltävä dynaamisemmin ja kriittisemmin yhteisön monimuotoisuuden vuoksi

• ymmärtää erilaisten kuurouteen liittyvien näkökulmien välisiä eroja ja niiden vaikutuksia kuurojen kulttuuriin ja kuurojen yhteisöön historian saatossa

• osaa hankkia tietoa varhaisimmista Deaf Studies -tieteenalan akateemisesta kirjallisuudesta

• tietää kuurojen yhteisöihin ja kulttuurisiin piirteihin liittyviä keskeisimpiä ilmiöitä (esim. arvot, normit, sosiaaliset rakenteet)

• tunnistaa ja osaa kuvailla kuurojen yhteisöön liittyviä ilmiöitä hyödyntäen eri aineistoja (esim. suomalaisen viittomakielen korpus)

• ymmärtää Deaf Studies -alaan liittyvistä ilmiöistä nousevat eettiset seikat

• ymmärtää Deaf Studies -alaan koskevan tiedon merkityksen alan asiantuntijuuden rakentumisessa.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish, Sign language

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Language:
Finnish, Sign language
No published teaching