KUMS4013 Internship (5–15 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Suoritustavat

Harjoittelupaikan itsenäinen hankkiminen, sopiminen harjoittelusta etukäteen laitoksen kanssa, ohjattu harjoittelu ja kirjallinen harjoitteluraportti.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan käytännön työelämään. Opintojakson voi suorittaa myös vapaaehtoistyönä. Työharjoittelu kestää pääsääntöisesti kolme kuukautta (15 op). Yhden (5 op) ja kahden kuukauden (10 op) jaksot ovat mahdollisia poikkeustapauksissa. Työharjoittelu on vapaaehtoinen.

Arviointiperusteet

Harjoittelusuunnitelman laatiminen ja kirjallinen harjoitteluraportti. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa reflektoida ja kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa

- osaa määritellä oman asiantuntijuutensa keskeiset piirteet

- osaa soveltaa opintojensa antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja

- tunnistaa osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5–15 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching