KUMA2008 Ethnography, Research Ethics and Data Management (5–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Content

From a humanities perspective, the course covers ethnographic research methods, data collections, archival material life-cycle management and research ethics. The course includes data collection for an oral history project and a visit to an archive in Helsinki.

Completion methods

Taught course (major students) or independent work (book exam, reading group or assignment).

Assessment criteria

80% participation in teaching and written assignments or lecture exam. Completion by independent study – essay or book exam.

Learning outcomes

After completing the course, the student will:

  • be able to use ethnographic research methods in the narrow and broad sense
  • know the life cycle of archival material and the structure of archival institutions
  • be able to apply methods to workplace contexts
  • be aware of the significance of the researcher’s role and
  • be confident applying research ethics, good scientific practice, knowledge management and permissions procedures.

Additional information

University of Jyväskylä students complete this as a 10-cr course. HUMAK students complete this as a 5-cr course.

Study materials

The course coordinator will refer students to learning material. For the book exam, all students will read the following books:

Literature

  • Kurki, Tuulikki (toim.) 2004: Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat.
  • Jouhki, Jukka & Steel, Tytti (toim.) 2016: Etnologinen tulkinta ja analyysi.<br />Kohti avoimempaa tutkimusprosessia.
  • Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.) 2008: Ääniä arkistosta: haastattelut ja tulkinta.
  • Aineistonhallinnan käsikirja. Elektroninen aineisto.
  • Kuula, Arja 2016: Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts

Method 4

Description:
Arkistokurssi, A-osa niille, jotka tekevät kenttätyökurssin syyslukukaudella 2021. Kenttätyökurssille ilmoittaudutaan myöhemmin.
Select all marked parts

Method 5

Description:
Suoritustapa niille, jotka haluavat koko jakson suorituksen lukuvuodelle 2020-2021 ja jotka osallistuvat Arkistokurssille.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjalliset suoritukset voi tehdä koska vain. Sen sijaan jos haluaa osallistua opetukseen, vastuuopettaja räätälöi pyynnöstä erillisen suorituksen osana kevään KUMA2008 10op-suoritusta.

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching