KTTS1220 Mathematical Economics (8 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Lineaarialgebra, differentiaali- ja differenssiyhtälöt ja yhtälöryhmät, usean muuttujan funktioiden optimointi (rajoittamaton ja rajoitettu), todennäköisyyslaskenta, matemaattisia menetelmiä havainnollistavat taloustieteelliset sovellukset.


Kurssin liittyminen YK: n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Kurssi tukee erityisesti YK: n kestävän kehityksen tavoitetta 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
soveltaa lineaarialgebraa taloustieteelliseen ongelmanratkaisuun
ratkaista tyypillisimpiä differentiaali- ja differenssiyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä
muodostaa ja ratkaista usean muuttujan rajoitettuja ja rajoittamattomia optimointitehtäviä
soveltaa todennäköisyyslaskennan perusteita taloustieteelliseen ongelmanratkaisuun


Kurssi liittyy seuraaviin siirrettäviin taitoihin (geneeriset taidot)

- Kriittinen ajattelu

- Tiedon analysointi ja analyyttinen päättely

- Ongelman ratkaisu

- Kyky tulkita matemaattista aineistoaAdditional information

Kontaktiopetuskurssi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Kevätlukukausi 3. jakso

Kirjatentti: syyslukukausi


Arviointiperusteet:

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Ajoitus: 2. opintovuosi

Description of prerequisites

JSBY1230 Talousmatematiikka 2, KTTA2150 Mikrotaloustiede I ja KTTA2160 Makrotaloustiede I (tai samanaikaisesti opiskellen)

Study materials

Chiang, A. C. 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th edition. 


Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa 

Muu kurssilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Kurssikirjallisuus vahvistetaan vuosittain opinto-ohjelmassa.

Literature

  • http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS220 Chiang, A. C. 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th edition. Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS220; ISBN-13: 978-0070109100

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti, harjoitukset
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (8 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching