KTEP012 Health Promotion in Different Population Groups II (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Description

Sisältö

Terveyden edistäminen ja sen keskeiset käsitteet
Terveyden edistäminen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tasolla
Terveyden eriarvoisuus
Terveyspolitiikka
Voimavaralähtöisyys
Ikääntyneiden terveyden edistämisen erityiskysymykset

Suoritustavat

Kirjallisuuden tenttiminen

Avoin yliopisto: oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Kirjatentti 100 % (50 % + 50 %)
Avoin yliopisto: oppimistehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä ja niiden suhteita
• eritellä ja arvioida terveyden edistämisen keinoja yksilö-, yhteisö ja yhteiskuntatasolla
• kuvata terveyden eriarvoisuutta ja sen kaventamisen keinoja

Additional information

Syyslukukausi ja/tai kevätlukukausi

Literature

  • Lyyra, T.-M., Pikkarainen, A. & Tiikkainen, P. (toim.) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita. (267 s.); ISBN: 978-951-37-4629-2
  • Sihto, M., & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (195 s.); ISBN: 978-952-302-717-6

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching