KOUP1060 Optional Studies (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opiskelija voi valita opintojaksoja Koulutusjohtamisen instituutin tai muun koulutuksen järjestäjän tarjonnasta. Valinnaisiksi opinnoiksi on myös mahdollista hyväksi lukea aiemmin suoritettuja johtajuusopintoja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteita noudattaen. Korvaavuudet arvioidaan aina erikseen tapauskohtaisesti.

Learning outcomes

Opiskelija vahvistaa osaamistaan johtajuuden eri osa-alueilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching