KOUP1040 Basic concepts and principles of leadership (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

- organisaatio ja organisaatioiden luokitukset
- johtajuus ja hallinto/johtaminen, leadership ja management
- keskeiset johtajuusteoriat ja niiden kehitys
- eettinen johtajuus sekä luottamus ja vastuullisuus
- strateginen johtajuus ja muutosjohtajuus
- jaettu ja yhteisöllinen johtajuus
- pedagoginen johtajuus ja johtamisen pedagogiikka
- hallinto/johtaminen johtajuuden näkökulmasta
o yleis-, opetus-, henkilöstö- ja taloushallinto
o arviointi ja kehittäminen

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee johtajuuden keskeiset käsitteet ja teoriat
- tunnistaa kasvatus- ja koulutusalan johtajuuden erityispiirteet
- osaa soveltaa käsitteitä ja teorioita hyvän johtajuuden teoiksi

Study materials

Sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching