KOUP1030 Leading management and administration (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Yleishallinnon periaatteet ja hallintomenettely; opetustoimen lainsäädäntö; taloushallinto: ohjaus, vastuut, talous johtamisen välineenä, hankkeet, lainsäädäntö; henkilöstöhallinto: työoikeuden ja virkamiesoikeuden perusteet, palvelussuhdelajit, työ- ja virkaehtosopimukset, työntekijän ja työnantajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, palvelussuhteen solmiminen ja päättäminen, lainsäädäntö.

Learning outcomes

Opiskelija
- hallitsee yleishallintoon, opetushallintoon, taloushallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvän peruslainsäädännön
- osaa johtaa kasvatus- ja koulutusalan hallintoa

Study materials

Ajantainen lainsäädäntö ja muu aineisto, joka sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching