KOUP1020 Education policy (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kansainvälinen ja kansallinen koulutuspolitiikka, yhteiskunnalliset tavoitteet ja toimijat sekä päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmät. Globaalisti, kansallisesti ja paikallisesti muuttuva toimintaympäristö.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee suomalaisen koulutuspolitiikan historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta
- osaa kiinnittää suomalaisen koulutuspolitiikan globaaliin kontekstiin
- hahmottaa kasvatus- ja koulutusalan hallintojärjestelmän

Study materials

Kirjallisuus sekä oppimateriaalit sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching