KOUP1010 Individual, community and interaction (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Yksilö, yhteisö, vuorovaikutus, dialogisuus, mentorointi, valmentava ote, viestintä, työhyvinvointi.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee keskeisiä yksilöön, yhteisöön ja vuorovaikutukseen liittyviä käsitteitä johtajuuden näkökulmasta
- ymmärtää yhteisönä toimimisen ja yhteisöllisen oppimisen sekä dialogisuuden, mentoroinnin ja valmentavan otteen merkityksen johtajuuden kannalta
- pystyy aloittamaan oman ammatillisen identiteettinsä tarkastelun ja kehittämisen

Study materials

Kirjallisuus ja opetusmateriaalit sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching