KOTES679 Koulutusteknologian syventävien opintojen kirjareferaatti (2–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla opiskelija laatii kirjareferaatin erikseen sovitusta teoksesta tai teemasta (useampi teos). Pelkästä kirjallisuuteen perehtymisestä ei anneta erikseen suoritusmerkintää, vaan opintojakson suorittaminen edellyttää aina referaatin kirjoittamista. Opintopistemäärä määräytyy kirjojen laajuuden sekä kielen mukaan. Kirjareferaatin laatimisesta sovitaan aina etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija johonkin uuteen koulutuksen tai teknologian osa-alueeseen itse valitun kirjallisuuden pohjalta. Lisäksi tavoitteena on oppia kirjallisuuden referointia, oleellisen asian tiivistämistä sekä referaatin kirjoittamista. Kirjareferaatin tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua sekä kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta. Tarkemmat sisällölliset osaamistavoitteet määritellään tapauskohtaisesti kirjallisuudesta sovittaessa.

Additional information

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäisesti suoritettava opintojakso, jonka suorittamisesta sovitaan aina etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää referoitavan teoksen keskeisen sanoman esittämistä yhdistettynä omaan pohdintaan sisällön vaikutuksista ja merkityksistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Itsenäinen suoritus (2–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching