KOTES471 Oppimisanalytiikka (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssilla tutustutaan oppimisanalytiikan käsitteistöön sekä oppimisanalytiikan piirissä tehtyyn tutkimukseen niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on kokonaisvaltainen ja yksityiskohtainen kuva oppimisanalytiikan eettisistä perusteista ja mahdollisuuksista oppimisen, opetuksen ja opintohallinnon tukena.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

* Tuntee oppimisanalytiikan käsitteistön ja lähtökohdat

* Tuntee oppimisanalytiikan paikallista ja kansainvälistä tutkimusta

* Pystyy analysoimaan oppimisanalytiikan eri teemoja muiden opiskelijoiden kanssa

* Pystyy toteuttamaan pienimuotoisen todelliseen aineistoon perustuvan oppimisanalytiikkaprojektin

Description of prerequisites

Koulutusteknologian kandidaatintutkinnon pääaineopintoja vastaava osaaminen

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivisuus verkkokeskusteluissa, tentti sekä oppimisanalytiikkaprojektin tekeminen ja esittely. Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa verkkokeskustelujen sekä projektin palautuksessa ja esittelyssä samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.
Evaluation criteria:
Kurssi edellyttää verkkokeskusteluihin osallistumista. Arvolause muodostuu 50 % tentin ja 50 % harjoitustyön laadun perusteella. Saadakseen kurssin läpi täytyy molemmista osioista saada vähintään hyväksytty arvosana.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching