KOTES461 Koulutusteknologian tutkimus (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssilla tutustutaan koulutusteknologian tutkimuksen perusteisiin sekä useisiin erityisesti Jyväskylän yliopiston piirissä ajankohtaisiin ja relevantteihin tutkimusaiheisiin. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija pystyy analysoimaan koulutusteknologian alan tutkimusta jäsentyneesti. Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti koulutusteknologian opiskelijoille sekä tietotekniikan aineenopettajille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

* Tuntee koulutusteknologian tutkimuksen erilaisia teemoja ja paradigmoja

* Osaa analysoida koulutusteknologian tutkimusta jäsentyneesti

* Pystyy kertomaan muille opiskelijoille koulutusteknologian tutkimuksesta

* Tuntee Jyväskylän yliopiston koulutusteknologian tutkimuksen ajankohtaista sisältöä

Description of prerequisites

Kandidaatintutkielma

Completion methods

Method 1

Description:
Suoritus perustuu oppimistehtävien tekemiseen, osallistumiseen verkkokeskusteluihin sekä loppuseminaarin esitykseen. Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa oppimistehtävien palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.
Evaluation criteria:
Kurssin saa suoritettua arvolauseella 3/5 hyväksyttyjen oppimistehtävien perusteella. Arvolausetta voi korottaa laajentamalla oppimistehtävissä toteutettuja artikkeli-arviointeja. Osittain puutteellisten oppimistehtävävien perusteella kurssin arvolause voi olla 1-2.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching