KIRP123 Literary Analysis (Literature as a minor subject) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä eri kirjallisuudenlajien (proosa, lyriikka, draama) ominaispiirteet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kirjallisuusanalyysin perusteet ja keskeisen käsitteistön

  • pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin

  • osaa soveltaa keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä.

Literature

  • Mäkikalli, Aino; Steinby, Liisa (toim.) 2013: Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching