KEMS713 Elaboration and Realization of Student Visit (1–3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

  • Oppilasvierailun suunnittelu.
  • Oppilasvierailun toteutus ja työtavat.
  • Oppilasvierailuun liittyvän tietojen ja taitojen arviointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee oppilasvierailun suunnittelun ja toteutuksen haasteet ja mahdollisuudet.
  • tuntee oppilasvierailujen toteuttamiseen soveltuvia arviointimenetelmiä.
  • tuntee oppilasvierailujen toteuttamiseen soveltuvia opetus- ja oppimismenetelmiä.

Työelämätaidot

Opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan oppilasvierailun.
  • osaa toimia opetuslaboratoriossa.
  • hallitsee osaamiseen liittyviä arviointimenetelmiä.

Additional information

Mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana missä tahansa periodissa.

Description of prerequisites

KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa tai vastaavat tiedot

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen hyväksytysti (1/5) edellyttää aktiivista osallistumista laboratoriotyöskentelyyn ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemistä hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

laboratoriotyöskentelyä, harjoitustehtäviä

Teaching