KEMS709 Models and Visualisation in Chemistry (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kemiallisia malleja ja niiden visualisointia. Kurssi käsittelee laskennallisen kemian, molekyylimallinnuksen ja tietokoneavusteisen kemian soveltamista kemian käsitteiden ja ilmiöiden havainnollistamisessa, selittämisessä sekä tietokoneavusteisen kemian mahdollisuuksia kemian opetuksessa osana laadukasta monimuoto-opetusta. Kurssilla huomioidaan erityisesti
 • erilaiset koulukäyttöön sopivat visualisointi– ja mallintamisohjelmat
 • molekyylien 2D/3D visualisointi
 • laskennallinen kemia koulussa
 • kemiallinen sidos
 • orbitaalit
 • elektronitiheysisomeria
 • kemiallinen reaktio
 • värähdysspektroskopia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee kemian opetukseen liittyvien mallien ja mallintamisen perusperiaatteet.
 • osaa välittää kemiallista informaatiota mielekkäästi erilaisia kemian esitystapoja soveltaen.
 • tuntee modernien tietoteknisten sovellusten mahdollisuuksia kemian opetuksessa.
 • hallitsee modernien tietoteknisten sovellusten peruskäytön opetustilanteessa.
 • kykenee integroimaan tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia omaan opetukseensa

Työelämätaidot

Opiskelija

 • tuntee opetukseen soveltuvia piirros- ja mallinnusohjelmia.
 • hallitse perustiedot kemian opetukseen soveltuvasta mallintamisesta ja visualisoinnista.
 • kykenee arvioimaan digitaalisten apuvälineiden hyötyjä ja haasteita opetuksen toteuttamisessa.
 • osaa ohjata oppimista digitaalisessa ja visuaalisessa toimintaympäristössä.

Additional information

Kurssi suoritettavissa lukuvuonna 2021-2022.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittamiseen hyväksytysti (1/5) vaaditaan vähintään 50% kurssin maksimipisteistä.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja, tietokoneharjoituksia ja tietokoneperustaisia tehtäviä.

No published teaching