KEMS704 Laboratory Work and Teaching Chemistry (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Remontin takia kurssin aikataulu saattaa OPS-kauden 2020-2023 aikana muuttua.

Description

 • Pienryhmissä tehtäviä kouluopetukseen soveltuvia laboratoriotöitä.
 • Demonstraatioita, laborointeja ja tutkimustehtäviä.
 • Pienryhmissä kemiallisten ilmiöiden havainnollistamista.
 • Oppilasvierailun suunnittelu ja toteutus, teemana kontekstisidonnainen monialainen oppiminen, esim. rikospaikkatutkimus tai pakohuone.

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

 • tuntee eri laboratorio-opetusmenetelmien etuja ja soveltuvuutta.
 • kehittyy ainedidaktisissa taidoissa.
 • kykenee itsenäiseen ja yhteisölliseen kokeellisen opetuksen kehittämiseen.
 • hallitsee kemian opettajalta vaadittavan kokeellisen kemian aineenosaamisen.

Työelämätavoitteet

Opiskelija

 • kykenee toimimaan erilaisissa kokeellisissa opetustilanteissa.
 • ymmärtää kurssin aihepiiriin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja niiden vaikutuksia.
 • ymmärtää kurssin aihepiiriin liittyviä kestävän kehityksen kysymyksiä, niiden vaikutuksia ja ratkaisuja.

Additional information

Kurssia voi suorittaa lukuvuosina 2020-2021 ja 2022-2023.

Description of prerequisites

KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa

Compulsory prerequisites

Study materials

 • Soveltuvin osin Eilks, I., Hofstein, A. (eds.): Teaching Chemistry – A Studybook: A Practical Guide and Textbook for Student Teachers, Teacher Trainees and Teachers, SensePublishers, Rotterdam, 2013. E-kirja https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1289970

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen hyväksytysti (1/5) edellyttää aktiivista osallistumista laboratoriotyöskentelyyn ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemistä hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja ja laboratoriotöitä pienryhmässä.

Teaching