KEMA2840 Biological Chemistry 2 (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021

Tweet text

Opintojakso on tarjolla vain lukuvuonna 2020-2021 niille opiskelijoille, jotka tekevät tutkintonsa OPS2017-2020 mukaisesti.

Description

Content

The course covers the basic topics and dogmas of biological chemistry. These include e.g., structures and function of biomolecules, underlying physical and chemical factors controlling biomolecules, enzyme catalysis, bioenergetics, metabolism and bioanalytical methods.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää biomolekyylien perusrakenteet sekä biomolekyyleihin vaikuttavat fysikaaliset ja kemialliset tekijät, Hän ymmärtää entsyymikatalyysin periaatteet sekä entsyymikinetiikan perusteet, Hän kykenee ymmärtämään signaalinvälityksen periaatteet sekä keskeisiä anabolisia ja katabolisia reaktioita. Lisäksi oppilas tietää keskeisiä bioanalytiikassa käytettäviä tutkimusmenetelmiä.

Additional information

Opintojakso on tarjolla vain lukuvuonna 2020-2021 niille opiskelijoille, jotka tekevät tutkintonsa OPS2017-2020 mukaisesti.

Literature

  • Lehninger, Principles of Biochemistry, 5. tai uudempi painos; ISBN-10: 1-4641-2611-9

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää kurssilla annettavien tehtävien suorittamista hyväksytysti sekä vähintään 50% lopputentin maksimipistemäärästä.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen hyväksytysti (1/5) edellyttää vähintään 50% tentin maksimipistemäärästä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssi suoritetaan seuraamalla joitakin kurssin KEMP1165 Biologinen kemia luentoja, tekemällä harjoitustehtäviä ja tekemällä tentin.

Teaching

x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching