JSBY1250 Using Spreadsheet and Database Programs (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Taulukkolaskentaohjelmien peruskäyttö sekä tietokantojen perusteet käytännön soveltajan kannalta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee taulukkolaskentaohjelmistojen peruskäytön
- osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelmistoja talousmatemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
- ymmärtää mitä tietokannat ovat ja osaa tuottaa ja hakea tietoa erilaisista valmiista tietokannoista

Additional information

Näyttökokeita järjestetään pyynnöstä ympäri vuoden

Description of prerequisites

JSBY1220 Talousmatematiikka 1 on hyödyllinen. Mikäli tietokoneen peruskäyttöön tarvitaan harjoitusta, niin suositellaan myös kurssia ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet.

Recommended prerequisites

Study materials

Ilmoitetaan tarvittaessa kurssin yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Kotitehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching