JSBY1230 Mathematics for Business and Economics 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Differentiaali- ja integraalilaskentaa sovelluksineen yhden muuttujan funktioille. Useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskentaa sovelluksineen. Differentiaaliyhtälöiden alkeet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee yhden muuttujan funktioiden tavallisen ja implisiittisen derivoinnin sovelluksineen
- hallitsee yhden muuttujan funktioiden perusintegroinnin, osittaisintegroinnin sekä muuttujanvaihtomenetelmän sovelluksineen
- hallitsee useamman muuttujan funktioiden osittaisderivoinnin
- osaa soveltaa derivointia erilaisten ääriarvotehtävien ratkaisemiseen
- osaa ratkaista yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä

Additional information

Lopputenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ympäri vuoden

Description of prerequisites

Lukion pitkä matematiikka, josta kirjoitettu E tai L. Muissa tapauksissa suositellaan vahvasti JSBY1210 Matematiikan kertauskurssia.

Recommended prerequisites

Study materials

Kaija Häkkinen: Matematiikan peruskurssi (luvut 3-5).
Muu materiaali kerrotaan kurssin aikana tai voi kysyä luennoitsijalta.

Literature

  • Häkkinen Kaija, Matematiikan peruskurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0391-5

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching