ITKY1200 Johdatus uuden innovointiin (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Johdatus uuden innovointiin on tiedekunnan ensimmäisen vuoden kandiopiskelijoille tarkoitettu koko syksyn kestävä projektikurssi, joka koostuu vierailijaluennoista, yksilötehtävistä sekä laajemmasta ryhmätehtävästä. Kurssin idea on luoda käsitys IT:stä ammattialana sekä kehittää valmiuksia uusien ratkaisujen ideoimiseen. Kurssilla harjoitellaan projektityöskentelyä aikaisemmin tuntemattomien ihmisten kanssa. Lisäksi kurssi pyrkii vahvistamaan orientoitumista yliopistoon ja tiedekuntaan.


Kurssi johdattelee yliopisto-opiskeluun rennosti vierailevien luennoitsijoiden opiskelu- ja uratarinoiden kautta. Alalla pitkään toimineiden henkilöiden urat ovat esimerkkejä työelämään liittyvistä ylä- ja alamäistä. Opiskelu ammattiin ei myöskään ole aina suoraviivaista, mutta esimerkit osoittavat, että osaamista ja taitoja voi kehittää monilla eri tavoilla –yhteiskunnasta löytyy monipuolisesti kysyntää.


Osallistujat jaetaan vetäjien toimesta ryhmiin, jotka ideoivat jonkin uuden ratkaisun johonkin valitsemaansa ongelmaan tai tarpeeseen. Ryhmät esittelevät kurssin lopuksi tiedekunnan sisällä julkisessa tilaisuudessa kurssin aikana innovoidun ratkaisunsa. Tarkemmat tiedot ja tehtävien ohjeistukset tulevat Moodleen.

Learning outcomes

-

Description of prerequisites

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia, vaan se tukee opiskelun aloitusta ja siirtymistä yliopistomaailmaan sekä tutustumista kanssaopiskelijoihin. Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan läsnäopetuksena, mutta osallistuminen on mahdollista myös etänä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching