ITAP142 Italian Linguistics (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus tentteineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Learning outcomes

Tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet
  • tuntee italian kielen kehityksen
  • kykenee erottelemaan kielen muuttumiseen vaikuttavia kielellisiä ja historiallisia tekijöitä
  • tunnistaa italian kielen latinasta saamia vaikutteita
  • osaa italialaisen kielitieteen peruskäsitteistön italian kielellä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Additional information

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Study materials

Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana

Literature

  • Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, tentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Study methods:

Kontaktiopetus, tentti

Study materials:

Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana

Literature:
  • Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Italian
Study methods:

Kirjatentti

Study materials:

Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana

Literature:
  • Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana
No published teaching