ITAA3000 Italian opettaminen vieraana kielenä (5–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Teoriaa ja käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille.

Suoritustavat

Opiskelijoita ohjataan italian kielen opetukseen soveltuvan materiaalin valmistamiseen. Joko kontaktiopetus sekä essee tai tentti TAI kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee italian kielen opetuksen teoriaa ja pystyy käyttämään sen käytännön menetelmiä.
 • osaa ottaa huomioon erityisesti suomenkielisten oppilaiden tarpeita ja italian kielen opetuksen erityiset kysymykset.
 • osaa valmistaa italian kielen opetukseen soveltuvaa materiaalia
 • tuntee syvällisemmin italian kielen opetuksen erityisiä kysymyksiä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • vuorovaikutustaidot
 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
 • ryhmä- ja projektityötaidot
 • esiintymistaidot
 • ongelmanratkaisutaidot
 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Study materials

Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri sekä opetusmonisteet.

Literature

 • Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus sekä essee tai tentti
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Italian
Study methods:

Kontaktiopetus sekä essee tai tentti

Literature:
 • Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri.

Teaching

x

Exam (5–10 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Language:
Italian
Study methods:

Kirjatentti

Literature:
 • Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri.
No published teaching