ITAA2000 Italia median kielenä (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Syvällinen perehtyminen Italian media kielen keskeisiin piirteisiin tekstinäytteiden avulla. Ryhmätyöskentely.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus sekä essee tai tentti tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ TAI tenttisuoritus. 

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5 

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee hyvin Italian media kielen
  • osaa analysoida suullisia tekstejä
  • osaa tarkastella kielellisiä eroavaisuuksia.
  • osaa analysoida kielellisestä näkökulmasta lehtiartikkeleita, eri tyyppisiä televisio-ohjelmia (talk show, tosi-tv, saippuaooppera jne.), mainoksia, radio-ohjelmia ja elokuvanpätkiä tunnistaen kielen erilaiset muodot.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

Study materials

Kursilla ilmoitettava materiaali. Itsenäinen työskentely opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus sekä essee tai tentti
Evaluation criteria:
Aktviivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktviivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Italian
Study methods:

Kontaktiopetus sekä essee tai tentti

Study materials:

Kursilla ilmoitettava materiaali. Itsenäinen työskentely opettajan ohjeiden mukaan.

No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Italian
Study methods:

Kirjatentti

Study materials:

Kursilla ilmoitettava materiaali. Itsenäinen työskentely opettajan ohjeiden mukaan.

No published teaching