ITAA136 Italian Society (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Jonkin Italian nyky-yhteiskunta ja kulttuuria koskevan erityiskysymyksen historiallisen taustan tai nykytilanteen tarkastelu.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus ja tentti tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen ja tenttisuoritus. Itsenäisessä suoritustavassa tenttisuoritus.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Opiskelija tuntee Italian nyky-yhteiskuntaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laajemmin jonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueen
  • osaa kuvata italialaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Study materials

Kurssivihko (sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja tentti
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus/essee.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus/essee.
Language:
Italian
Study methods:

Kontaktiopetus ja tentti

Study materials:

Kurssivihko (sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa)

No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Italian
Study methods:

Kirjatentti

Study materials:

Kurssivihko (sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa)

No published teaching