ITAA132 Italian Literature 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Italian keskiajan ja renessanssin kirjallisuus.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus sekä essee tai tentti tai kirjatentti. Teosten omakohtainen tuntemus ja analysointi kielen ja sisällön kannalta.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Opiskelija tunnistaa kyseisten aikakausien kulttuurihistoriaa ja aatehistoriaa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa Italian kirjallisuuden historian pääpiirteet alkujuurilta 1500-luvulle saakka
  • tuntee opiskellun aikakauden tärkeimpien kirjailijoiden elämän ja teokset, sekä osaa yhdistää ne historialliseen, poliittiseen ja maantieteelliseen kontekstiin
  • osaa tunnistaa eri kirjallisuuslajien tunnuspiirteet


Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja
  • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta
  • vuorovaikutustaidot
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Compulsory prerequisites

Literature

  • Armellini-Colombo, Guida alla letteratura italiana, s. 4-211 Kommentoidut tekstit: Dante, Divina Commedia: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista (opettajan ohjeiden mukaan).

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus/essee
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus/essee
Language:
Italian
Study methods:

Kontaktiopetus

Literature:
  • Armellini-Colombo, Guida alla letteratura italiana, s. 4-211 Kommentoidut tekstit: Dante, Divina Commedia: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista (opettajan ohjeiden mukaan).

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Italian
Study methods:

Tentti

Study materials:

Armellini-Colombo, Guida alla letteratura italiana, s. 4-211 Kommentoidut tekstit: Dante, Divina Commedia: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista (opettajan ohjeiden mukaan).

No published teaching