ITAA122 Oral Skills in Italian 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Painopistena on kielellisten kulttuurierojen tiedostaminen ja niiden analysoiminen

Suoritustavat

Ryhmätyöskentely, harjoitustehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

Learning outcomes

Opiskelijan suullinen ilmaisutaito vahvistuu ja syvenee, niin virallisissa kuin epävirallisissakin kielenkäyttötilanteissa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa puhua hyvin italiaa
  • osaa toteuttaa kulttuuriin liittyvän tehtävän


Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti
  • kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä italiaksi

Additional information

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.
Language:
Italian
Study methods:

Ryhmätyöskentely, harjoitustehtävät.

Teaching