HISY1001 We, the World and the Frozen Conflict: The Cold War in Finland and Beyond (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kylmä sota määritti vuosikymmenien ajan ihmisten elämää kaikilla mahdollisilla tasoilla arjesta aina populaarikulttuuriin, politiikkaan ja talouteen. Kurssilla kylmän sodan aikaa tarkastellaan erilaisista näkökulmista, ja siitä saa valmiuksia ymmärtää mitä kylmä sota oli, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia sillä oli, ja mihin kaikkeen se vaikutti. Kurssilla perehdytään erityiskysymyksiin, joista muodostuu laajempi kuva ajanjaksosta – samalla perehdytään myös yliopisto-opiskelujen luonteeseen. Kurssi antaa syventävää tietoa ajanjaksosta ja tukee lukio-opintoja, sekä ylioppilaskirjoituksiin ja valintakokeisiin valmistautumista. Kurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä ja siihen sisältyy tallenteita asiantuntijapuheenvuoroista, alkuperäisaineistoja ja tehtäviä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt syvällisemmin kylmän sodan luonteeseen ja monimuotoisiin merkityksiin
  • kykenee löytämään, tunnistamaan ja yhdistämään kylmän sodan ilmiöitä menneisyydessä ja hahmottamaan niiden vaikutuksia nykypäivään
  • on harjaantunut käyttämään alkuperäisaineistoja lähdekriittisesti
  • on saanut valmiuksia kehittää edelleen opiskelutaitojaan ja historiakäsitystään

Additional information

Jakson voi suorittaa vain lukiolaiset.

Study materials

Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Description:
Vain lukiolaisille.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching