FYSP1082 Laboratory Work of Basic Studies 2 (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • Measuring techniques related to courses FYSP1040 Introduction to the theory of electricity and FYSP1050 Introduction to electromagnetism.

 • Designing and executing measurements and documentation of one’s work.

 • Gathering measurement data, expressing data graphically and assessing uncertainties.

 • Written reports of experimental work.

 • Propagation of uncertainty using a rudimentary minimum-maximum method or a more advanced general formula for error propagation. 

Learning outcomes

After the course students will be able to

 • Create and interpret circuit diagrams and use measurement equipment to measure electrical quantities.

 • Plan and execute an experimental study independently and in collaboration with others.

 • Interpret experimental findings and assess their reliability.

 • Use a computer as a versatile aid in experimental work (gathering data, writing documents, graphing, calculating)  

Additional information

Kevätlukukausi. Laboratoriotöiden itsenäinen suoritus lukuvuoden loppuun mennessä. 

Description of prerequisites

FYSP1081 Perusopintojen laboratoriotyöt 1

Study materials

Laboratoriotöiden työohjeet.

Literature

 • Olli Aumala. Mittaustekniikan perusteet. 13. painos, Helsinki: Otatieto, 2006.; ISBN: 978-9516723214
 • John R. Taylor. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. 2. painos, Sausalito, California: University Science Books, 1997.; ISBN: 978-0-935702-42-3

Completion methods

Method 1

Description:
Kevätlukukausi. Laboratoriotöiden itsenäinen suoritus lukuvuoden loppuun mennessä.
Evaluation criteria:
Opintojakson suorittamiseen vaaditaan, että opiskelija saa vähintään opettajan määräämän hyväksymispisterajan mukaisen kokonaispistemäärän arvioinninkohteista (esim. kirjalliset työt). Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä.
Time of teaching:
Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakson suorittamiseen vaaditaan, että opiskelija saa vähintään opettajan määräämän hyväksymispisterajan mukaisen kokonaispistemäärän arvioinninkohteista (esim. kirjalliset työt). Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä.
Language:
Finnish
Study methods:

Aloitusluento, laboratoriotyöskentely, kirjalliset työt (mittaussuunnitelmat, mittauspöytäkirjat, työselostukset). 

Teaching