FYSP1081 Laboratory Work of Basic Studies 1 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • Measuring techniques related to courses FYSP1010 Introduction to mechanics and FYSP1020 Waves and thermodynamics.

 • Designing and executing measurements and documentation of one’s work.

 • Gathering measurement data, expressing data graphically and assessing uncertainties.

 • Written reports of experimental work.

 • Statistical methods: mean and standard error of the mean, weighted average and its error.

 • Propagation of uncertainty using a rudimentary minimum-maximum method. 

Learning outcomes

After the course students will be able to

 • Execute a simple experimental study independently and in collaboration with others.

 • Keep a measurement log, which enables others to understand and recreate the experiment.

 • Interpret experimental findings and assess their reliability by rudimentary methods.

 • Write a simple report of an experimental study complying the practices of scientific writing (structure, references, expressing results etc).

 • Obey the responsible conduct of research

 • Use a computer to aid experimental work (gathering data, writing documents, graphing, calculating) 

Additional information

Syyslukukausi. Itsenäisesti tehtävien laboratoriotöiden suoritus lukuvuoden loppuun mennessä. 

Description of prerequisites

 FYSP1010 Mekaniikan perusteet ja FYSP1020 Värähtelyt ja termodynamiikka, joita voidaan suorittaa samanaikaisesti tämän kurssin kanssa. 

Study materials

Laboratoriotöiden työohjeet.

Literature

 • Olli Aumala. Mittaustekniikan perusteet, Helsinki: Otatieto, 2006.; ISBN: 978-9516723214
 • John R. Taylor. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements, Sausalito, California: University Science Books, 1997.; ISBN: 978-0-935702-42-3

Completion methods

Method 1

Description:
Syyslukukausi. Itsenäisesti tehtävien laboratoriotöiden suoritus lukuvuoden loppuun mennessä
Evaluation criteria:
Opintojakson suorittamiseen vaaditaan, että opiskelija saa vähintään opettajan määräämän hyväksymispisterajan mukaisen kokonaispistemäärän arvioinninkohteista. Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä. Esimerkiksi harjoitustehtävät (6/44), kirjalliset työt (36/44), itsearviointi (2/44). Arvioinninkohteiden kokonaispistemäärästä on saatava vähintään 50 %.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakson suorittamiseen vaaditaan, että opiskelija saa vähintään opettajan määräämän hyväksymispisterajan mukaisen kokonaispistemäärän arvioinninkohteista. Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä. Esimerkiksi harjoitustehtävät (6/44), kirjalliset työt (36/44), itsearviointi (2/44). Arvioinninkohteiden kokonaispistemäärästä on saatava vähintään 50 %.
Language:
Finnish
Study methods:
 • Luennot ja vuorovaikutteiset tilaisuudet.

 • Ryhmätyö syyslukukauden alussa.

 • Arvioitavat harjoitustehtävät syyslukukauden aikana.

 • Laboratoriotyöskentely.

 • Arvioitavat kirjalliset työt (mittaussuunnitelmat, työselostukset).

 • Itsearviointi. 

Teaching