FTEA1001 Critical Evaluation of Research Based Knowledge I (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Oman tieteenalan järjestelmällisten katsausten tutkimuskohteet ja menetelmälliset lähtökohdat
Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteet
Tutkimuskysymyksen muotoilu, hakustrategiaja tutkimusten valinta esim. PICO- tai PICo-periaattein.
Tutkimusten metodologisen laadun arviointi ja tutkimusten kuvailu


Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (12 tuntia) ja seminaareissa käytävään keskusteluun, sekä kirjaston tiedonhaun harjoituksiin (4 tuntia)
Seminaarityö ja sen esittäminen
Opponenttina toimiminen

Arviointiperusteet

Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen raportointi 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tehdä järjestelmällisen (systemaattisen) katsauksen periaattein tiedonhankintaa terveystieteiden keskeisistä tietokannoista
  • arvioida kriittisesti fysioterapia- ja kuntoutustutkimusten teoreettisia, käsitteellisiä, metodologisia ja metodisia lähtökohtia, ongelmia ja tutkimustulosten luotettavuutta ja uskottavuutta
  • raportoida järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet tieteellistä kirjoitustapaa noudattaen
  • esitellä työtään ja perustella omia ratkaisujaan sekä esittää kriittisiä huomioita muiden opiskelijoiden töistä niiden eri vaiheissa

Additional information

1. vuosi, kevätlukukausi

Description of prerequisites

Terveystieteiden metodiopintojen tulee olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa tai meneillään.

Study materials

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of interventions: http://www.handbook.cochrane.org/

JBI Evidence Synthesis https://journals.lww.com/jbisrir/Pages/default.aspx

JBI Reviewers manual, Joanna Briggs institute: https://wiki.joannabriggs.org/display/MANUAL

PRISMA, Transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses 
http://prisma-statement.org/

PROSPERO, International prospective register of systematic reviews https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/

Tiedonhaut hoitosuositusta varten. Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. https://www.kaypahoito.fi/khk00007

Muu kurssilla ilmoitettava oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (12 tuntia) ja seminaareissa käytävään keskusteluun, sekä kirjaston tiedonhaun harjoituksiin (4 tuntia) Seminaarityö ja sen esittäminen Opponenttina toimiminen
Evaluation criteria:
Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen raportointi 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching