FILY4002 Information Ethics (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

- Johdatus informaation filosofiaan
- Keskeiset käsitteet: data, informaatio, tieto, teknologia
- Informaatio ja etiikan peruskäsitteistö
- Informaation ja informaatioteknologian tuottamisen sekä käyttämisen eettinen ulottuvuus yksilön ja yhteiskunnan kannalta
- Informaation saavutettavuus, saatavuus, avoimuus, laatu, varmuus, luotettavuus, omistusoikeus
- Sananvapaus/sensuuri, yksityisyys/julkisuus
- Ihmisen arvokkuus informaatioyhteiskunnassa
- Informaatio, etiikka ja tieteellinen tutkimus

Learning outcomes

Opiskelija kykenee tunnistamaan etiikan peruskäsitteistön valossa informaation tuottamiseen, käsittelyyn ja merkitykseen kytkeytyviä kysymyksiä yksilö- ja yhteisötasolla. Opiskelija kykenee käsittelemään kriittisesti tavanomaisia näkemyksiä koskien informaation etiikkaa. Opiskelija tuntee informaatioteknologian tutkimuksen eettiset periaatteet.

Study materials

Videoluennot ja opettajan jakama kirjallinen materiaali.

Literature

  • Quinn, M. 2015: Ethics for the Information Age. Pearson Education Limited. 978-1-292-06123-8 (n), 978-1-292-06190-0 (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Description:
Videoluennot ja opettajan osoittamat osiot kirjallisuudesta sekä opettajan jakama muu kirjallinen materiali suoritetaan oppimispäiväkirjalla.
Evaluation criteria:
Oppimispäiväkirja on opettajan jakama strukturoitu tehtävämoniste, joka on kokonaisuudessaan suoritettava opintojakson läpäisemiseksi. Arvosana määräytyy tehtävien pisteytyksen pohjalta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching