FILY028 Ethics and Economics (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

- Perinteisten eettisten teorioiden rooli taloustieteen peruskäsitysten kriittisessä arvioinnissa
- Etiikan rooli hyvinvoinnin ja tehokkuuden mittaamisessa


Learning outcomes

Opiskelija tunnistaa filosofisen etiikan teorioiden ja käsitteiden yhteydet talousteoriaan ja kykenee käsittelemään erilaisia ratkaisuja eettisiin ongelmiin. Opiskelija kykenee kuvaamaan eettisen ulottuvuuden talouteen liittyvissä kysymyksissä ja arvioimaan tavanomaisten ratkaisujen arvoa.

Literature

  • Sen, A. 1987: On Ethics and Economics. Basil Blackwell. 06-311-5494-9 (n)
  • Wight, J. 2015: Ethics in Economics: an introduction to moral frameworks. Stanford University Press. 978-0-804-79456-5 (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus. Kirjatentti tai erikseen sovittava kirjallinen työ.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti tai tentaattorin kanssa erikseen sovittava kirjallinen työ.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching