FILA5002 Classics of Ethics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Jaksolla perehdytään yhteen tai useampaan etiikan alan klassiseen teokseen nykytutkimusta apuna käkyttäen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nähdä eettisen ajattelun historiallisen kontingenssin ja klassikoiden merkityksen eettiselle ajattelulle, sekä tuntee tarkemmin joitain klassisia eettisen ajattelun malleja.

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot: FILA140 Filosofinen etiikka tai FILA2013 Yhteiskuntafilosofia

Study materials

Sovitaan vastuuopettajan kanssa esimerkiksi yksi kohta seuraavista:

- Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka

- Kaarakainen et al.: Stoalaisuus

- Grahn-Wilder, Malin (toim.): Skeptisismi. 

- Hobbes: Leviathan

- Locke: Tutkielma hallitusvallasta

- Kant: Käytännöllisen järjen kritiikki

- Mill: Utilitarismi

Literature

  • Aristoteles. 2012: Nikomakhoksen etiikka. Gaudeamus. 978-952-495272-9 (n)
  • Grahn-Wilder, M. (toim.) 2016: Skeptisismi: epäilyn ja etsimisen filosofia. Gaudeamus. 978-952-495396-2 (n), 978-952-495921-6 (e-kirja)
  • Hobbes, T. 1982: Leviathan. Penguin Books 0-14-043195-0
  • Kaarakainen, T. ym. 2015: Stoalaisuus: tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Gaudeamus. 978-952-495-393-1 (n)
  • Kant, I. 2016: Käytännöllisen järjen kritiikki. Gaudeamus. 978-952-495-926-1, 978-952-495-401-3 (s)
  • Locke, J. 1995: Tutkielma hallitusvallasta. Gaudeamus. 951-662-640-8 (n), 978-951-662-640-9
  • Mill, J. 2000: Utilitarismi. Gaudeamus. 951-662-791-9 (n), 978-951-662-791-8 (n)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallinen tehtävä
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching