FILA5001 History of Ethics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opintojaksolla perehdytään yhteen etiikan historian erityiskysymykseen.

Description

Opintojaksolla käsitellään vuosittain teemaltaan vaihtuvaa kontaktiopetukseen valittua erityiskysymystä tai opiskelijan itse valitsemaa teemaan liittyvää kirjallisuutta omatoimisena työskentelynä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tarkemmin yhden etiikan historian erityiskysymyksen ja sitä kautta ymmärtää paremmin etiikan historiallista kontingenssia.

Additional information

Opintojakso on luonteeltaan erikoistumiskurssi, joten se soveltuu kandidaatin tutkielmaa valmistelevaksi tai maisteritason valinnaiseksi kurssiksi.

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot:

FILA140 Filosofinen etiikka

FIL2013 Yhteiskuntafilosofia

Study materials

Kontaktiopetuksen vuosittain vaihtuva oppimateriaali ilmoitetaan opetuksen yhteydessä. Omatoimisen työskentelyn kirjallisuus sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Completion methods

Method 1

Description:
16-20h kontaktiopetusta tehtävineen.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä eettisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Essee.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä eettisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching