FILA410 Social Ethics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Yleinen hyvä, oikeudenmukaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, köyhyys, yksilöoikeudet ja itsemääräminen.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia sosiaalietiikkaa koskevia käsityksiä ja tuntee sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yksilön itsemääräämisoikeudesta esitettyjä näkemyksiä. Hän kykenee eritellysti arvioimaan eettisestä näkökulmasta erilaisia yhteiskuntajärjestykseen ja yhteisölliseen elämään liittyviä ratkaisuja sekä hyvän yksilöllisen ja yhteisöllisen elämän toteutumista.

Study materials

Valitaan kaksi teosta seuraavista:

Parijs, P. van: Real Freedom for All

Barry, B.: Why Social Justice Matters

Griffin, J.: Well-Being

Margalit, A.: Decent Society

Wollf, J. & A. De-Shalit: Disadvantage

Pehkonen, A. & M. Väänänen-Fomin (toim.): Sosiaalityön arvot ja etiikka

Literature

  • Parijs, P. van. 1995: Real Freedom for All. Clarendon Press. 0-19-827905-1, 0-19-829357-7
  • Barry, B. 2005: Why Social Justice Matters. Polity. 978-0-7456-2992-6 (s), 978-0-7456-2993-3 (n)
  • Griffin, J. 1986: Well-being. Oxford University Press. 978-0-191-52006-8 (e-kirja)
  • Margalit, A. 1996: The decent society. Harvard University Press. 0-674-19436-5
  • Wollf, J. & De-Shalit, A. 2007: Disadvantage. Oxford University Press. 978-0-199-27826-8, 978-0-191-53523-9 (e-kirja)
  • Pehkonen, A. & Väänänen-Fomin, M. (toim.)2011: Sosiaalityön arvot ja etiikka. PS-kustannus. 978-952-451499-6 (n)

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot ja niihin liittyvä lukemisto.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching