ESPP1021 Oral Skills: listening comprehension, oral expression and interaction (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla käsiteltävät aiheet ovat: espanjan kielen puhutun ymmärtäminen, puheen tuottaminen ja espanjan kielellä vuorovaikuttaminen

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen keskusteluharjoituksiin sekä kuullunymmärtämisen, puheen tuottamisen sekä vuorovaikutuksen kokeisiin. 

Arviointiperusteet

Opettajan arviointi suullisesta taidosta. Osiot kuullun ymmärtäminen ja tekstitaidot vaikuttavat myös arvosanaan.

Learning outcomes

Opiskelija osaa keskustella yleisluonteisista aiheista vaivattomasti ja hallitsee erilaisia tekstinymmärtämisstrategioita.
Opiskelijan espanjankielinen suullinen ilmaisu ja sanaston laajuus kehittyy kurssin aikana.
Kielenoppija tuntee erilaisia malleja ohjata keskustelua

Study materials

TURZA, A. & COTO, V., Así se habla en nivel B2, ISBN: 978-8490813430

TURZA, A. & COTO, V., Así se habla en nivel C1, ISBN: 978-8490813218

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen keskusteluharjoituksiin sekä kuullunymmärtämisen, puheen tuottamisen sekä vuorovaikutuksen kokeisiin. Opettajan arviointi suullisesta taidosta. Osiot kuullun ymmärtäminen ja tekstitaidot vaikuttavat myös arvosanaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching