ESPA1031 Teaching Spanish Writing Skillsa (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään espanjan kirjallisen taidon opettamista alkeiden ja keskitason oppijoille seuraavien tehtävien avulla:

- opettamisen teorian käsittely lukemalla artikkeleita ja keskustelemalla niiden pohjalta

- suullisten tehtävien suunnittelu ja luominen

- arviointi ja palautteenanto

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

50,0-67,5%: arvosana 1 67,6-76,0%: arvosana 2 76,1-84,5%: arvosana 3 84,6-93,0%: arvosana 4 93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on

- kehittänyt kirjallista taitoaan espanjan kielessä

- tutustunut, miten Eurooppalaista viitekehystä käytetään espanjan opetuksessa vieraana kielenä

- oppinut käyttämään espanjan opettamisen pedagogisia käytänteitä kansainvälisessä kontekstissa

Additional information

EXCHANGE STUDENTS: B2/C1 LEVEL IN SPANISH. Contact sergio.s.rodriguez-flores@jyu.fi prior enrolment.

Study materials

DIFFERENT AUTHORS, VADEMÉCUM PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES. ISBN: 978-8497789202

REGUEIRO, M.L., LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELE. ISBN: 978-8476358870

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 50,0-67,5%: arvosana 1 67,6-76,0%: arvosana 2 76,1-84,5%: arvosana 3 84,6-93,0%: arvosana 4 93,1-100%: arvosana 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching