ECOS1093 Syventävä lajintuntemus: selkärankaiset (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Suomen selkärankaiset (nisäkkäät, linnut, sammakkoeläimet ja matelijat)

Description

Lajien tunnistamista helpottavat piirteet (ulkonäkö ja äänet) 

Learning outcomes

Oppia tunnistamaan Suomen selkärankaiset (nisäkkäät, linnut sammakkoeläimet ja matelijat).

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ulkonäöltä ja äänistä ja nimetä tieteellisillä nimillä suurimman osan Suomessa esiintyvistä maaselkärankaisista (linnut, nisäkkäät, matelijat ja sammakkoeläimet). Hän osaa tehdä sen myös maastossa.

Study materials

Luentomateriaali, äänitteet, tunnistusoppaat

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Study methods:

Ohjaajat opastavat tunnistamaan eri selkärankaisryhmien lajeja ulkonäöltä ja äänistä. Tunnistuksen perusteita käydään läpi luennoilla ja maastoretkillä. Itseopiskelua annettujen ohjeiden ja materiaalin avulla.

No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching