DIGS5003 Social Services and Digitalisation (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla opiskelija perehtyy digitalisaation eri muotoihin, mahdollisuuksiin, mutta myös riskeihin sosiaalipalvelujärjestelmässä ja sitä koskevaan tutkimukseen ja ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitalisaation eri muotoihin sosiaalipalveluissa ja sen vaikutuksiin sosiaalipalvelujen tarjontaan, asiakastyöhön ja asiakkuuteen.

Additional information

Suoritustavat: kirjallinen tehtävä tai tentti tai kontaktiopetus.

Study materials

Westwood, Joanne (2019) Social Media in Social Work Practice

(ISBN: 9781526420763) 

JA

Watling, Sue & ‎Rogers, Jim (2012) Social Work in a Digital Society

(ISBN: 9780857256775)


sekä YKSI seuraavista:


Rahikka, Anne (2013): Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2013:16. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41885/rahikka_vaitoskirja.pdf?sequence ISBN 978-952-10- 9081-3 (pdf)

Granholm, Camilla (2016): Social work in digital transfer – blending services for the next generation. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf ISBN 978-952-7078-12-9 (PDF)

Pohjola, Anneli & Kääriäinen, Aino & Kuusisto-Niemi, Sirpa (toim.): Sosiaalityö, tieto ja teknologia. PS-kustannus. Jyväskylä. (ISBN 978-952-451-443-9)

Mari Kivistö & Kirsi Päykkönen (Toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa (ISBN 978-952-337-035-7) (pdf)

Literature

  • Rahikka, Anne (2013): Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2013:16. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa
  • Pohjola, Anneli & Kääriäinen, Aino & Kuusisto-Niemi, Sirpa (toim.): Sosiaalityö, tieto ja teknologia. PS-kustannus. Jyväskylä. (ISBN 978-952-451-443-9)
  • Watling, Sue & ‎Rogers, Jim (2012) Social Work in a Digital Society (ISBN: 9780857256775)
  • Granholm, Camilla (2016): Social work in digital transfer – blending services for the next generation. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa
  • Westwood, Joanne (2019) Social Media in Social Work Practice (ISBN: 9781526420763)
  • Kivistö, Mari & Päykkönen, Kirsi (Toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa (ISBN 978-952-337-035-7) (pdf)

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opetukseen.
Evaluation criteria:
Kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tentti.
Evaluation criteria:
Kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts

Method 3

Description:
Kirjallinen tehtävä.
Evaluation criteria:
Kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjallinen tehtävä

Teaching