DIGS5002 Digitalisation, Society and Communities (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntien digitalisaatioon, siihen liittyvään eritahtisuuteen ja eriarvoisuuteen, sekä paikallisten että globaalin yhteisöjen verkostomaiseen rakenteeseen ja toimintaan. Lisäksi pohditaan uusia mahdollisuuksia yhteiskunnan ja verkostojen kehittämisessä sekä globaalien ja lokaalien yhteisöjen sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys tieto- ja informaatioteknologian sekä digitaalisten sovellusten ja palveluiden vaikutuksista yhteiskuntiin ja yhteisöihin. Hän osaa analysoida digitalisaation vaikutuksia myös kriittisesti, tunnistaa sen ei-toivottuja seurauksia ja etsiä ratkaisuja, jotka edistävät digitaalista tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Additional information

Kontaktiopetusta ei välttämättä järjestetä vuosittain. 

Study materials

Kurssikirjallisuus listattu alla. Lisäksi muu luennoilla jaettava materiaali.

Literature

  • Rainie, L. & Wellman, B: Networked: The New Social Operating System (ISBN: 9780262301190)
  • Lindgren, S.: Digital Media and Society (ISBN: 9781473998919)
  • van Dijk, J. & Hacker, K. L.: Internet and Democracy in the Network Society (ISBN: 0815363028)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, oppimispäiväkirja ja tentti. Kontaktiopetusta järjestään 3. periodissa mahdollisuuksien mukaan.
Evaluation criteria:
Kurssin arviointi perustuu kurssityöskentelyyn, oppimispäiväkirjaan ja tenttisuoritukseen.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Essee tai policy brief -suoritus. Opintojakson itsenäisestä suorittamisesta sovitaan kurssin vastuuhenkilön kanssa.
Evaluation criteria:
Itsenäisesti suoritettaessa arviointiperusteena on erillisen ohjeistuksen mukainen essee tai policy brief -suoritus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching