DIGS5001 Digitalisation, Everyday Life and Life Course (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksossa käsitellään digitalisaatiota yhteisöllisyyden, perheen ja ajankäytön, elämänkaaren, liikkumisen, asumisen, kuluttamisen ja työn näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa pohditaan luennoin, käytännön esimerkein ja harjoituksin myös digitalisaation uusia mahdollisuuksia arjen toiminnan kehittämisessä ja yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin parantamisessa. Opintojaksolla on useita luennoitsijoita.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ymmärtämään tietotekniikan ja digitalisaation kokonaisvaltainen vaikutus yksilöihin ja yhteisöihin jokapäiväisessä elämässä ja työssä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on perusteellinen näkemys digitalisaation yhteisöllisistä ja yksilöllisistä vaikutuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä kyky soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Study materials

Artikkelikokoelma luennoitsijoiden ohjeiden mukaan. Lisäksi alla nimetty teos.

Literature

  • Taipale, S., Wilska, T.-A. and Gilleard, C. (eds.) (2017): Digital Technologies and Generational Identity: ICT Usage Across the Life Course. London: Routledge ISBN: 978-1-138-22597-8

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot ja kirjallisuus, tentti tai kirjallinen työ ja luentopäiväkirja.
Evaluation criteria:
Kurssin arviointi perustuu kurssityöskentelyyn tai erillisten ohjeiden mukaisesti suoritettuun kirjalliseen työhön ja luentopäiväkirjaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching