BENS5060 Study plan and orientation to the work career (1 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

FM-tutkintoon sisältyvä henkilökohtainen opintosuunnitelma ja työelämäkurssi. Jaksolla perehdytään bio- ja ympäristötieteiden alan työnkuviin ja työelämän tarpeisiin, kartoitetaan omaa osaamista ja harjoitellaan työnhakuun liittyviä asioita. Maisteri-HOPSin tekeminen aloitetaan kandidaattiopintojen loppupuolella ja siihen liittyy myös henkilökohtainen tapaaminen HOPS-ohjaajan kanssa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tehnyt hyväksytyn maisteriopintojen opintosuunnitelman Sisuun
- tuntee oman oppiaineensa maisteriopintojen opintosuunnitelman sekä opintojen (erityisesti pro gradu) aikataulun ja kuormittavuuden.
- on tutustunut erilaisiin työmahdollisuuksiin (ml. jatko-opinnot) sekä työnhaku- ja työelämätaitoihin.
- täsmentää tulevaa asiantuntijuuttaan ja pohtii uravaihtoehtojaan
- pystyy listaamaan konkreettisesti, miten voi edistää omaa työllistymistään.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen opetukseen ja oman HOPSin laatiminen.

Teaching