TTIPERERI Basic Studies in Health Sciences as Optional Studies (27 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija...
• tuntee pääpiirteissään kehon rakenteen ja toiminnan sekä niissä tapahtuvat vanhenemismuutokset ja liikunnan fysiologiset vaikutukset
• osaa selittää liikunnan vaikutuksia terveyteen eri ikäkausina ja eri olosuhteissa
• osaa kuvata ja käyttää terveyden, terveyden edistämisen, toimintakyvyn, ikääntymisen ja kuntoutuksen peruskäsitteitä
• osaa määritellä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä kuntoutuksen periaatteita
• osaa kuvata kansanterveyden tilaa ja selittää eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
• osaa tarkastella monipuolisesti terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä
• osaa kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa
• osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia

Structure

Select all (27 cr)